Vrije school Heuvelland in Schin op Geul ?

De aanwezigheid van een lagere school is niet iets dat de gemeenteraad bepaalt. Een schoolbestuur beslist over de school, de gemeente beslist over het gebouw. Op een drukbezochte commissievergadering in 2016 bleek het verdwijnen van de school in Schin op Geul wel veel raadsleden te raken.

Ouders namen het initiatief om verder te zoeken naar een manier om een lagere school voor het dorp te behouden. Met name de Valkenburgse VVD steunde hen daarbij. De oplossing lijkt nabij in samenwerking met de Bernard Lievengoedschool in Maastricht. Stichting Pallas kan een dependance in Schin op Geul beginnen: de Vrije School Heuvelland. Maar dat lukt niet dit jaar.
Wat doet de gemeente Valkenburg met het gebouw dat dadelijk vrijkomt ? Neemt ze het op in haar Schoolplan om de lagere school in Schin op Geul een kans te geven ? Dat weten we na de raadsvergadering van 29 mei 2017.