Schone Geul Valkenburg

Met heel verschillende en allemaal betrokken mensen schoonden we deze lente de Geul op. Aan de oostkant van Valkenburg, een ruime kilometer tussen Chalet Tivoli en Ingendael.

Op de zonnige zaterdagmiddag 25 maart vulden we met ons twintigen 16 grote blauwe zakken. Er ligt meer afval in de Geul, dan je op het eerste oog ziet.

Als wandelaar zie je wel eens plastic in of achter takken hangen, maar die plastic rommel op de bodem zie je niet. En er is geen plicht om deze rommel uit het water te halen. Het Waterschap doet dit wel jaarlijks in de Geul, maar niet zo grondig als de opruimers van 25 maart. Zinvol zou zijn, als gemeenten het vuil ophalen dat aanspoelt bij de sluizen. Maar dan nog ligt er troep in de Geul, dat op den duur in de oceaan belandt als het niet wordt weggehaald.

 

Dit was een proef. Wat komt er allemaal bij kijken, voordat je samen oevers en een stuk beek kunt opruimen ? Zonder hulp van het IVN hadden de initiatiefnemers Colette Rasenberg en Hanneke van Buitenen deze middag niet kunnen organiseren.

Sylvia Spierts van het IVN heeft ervaring met het organiseren van Schone Maas. In georganiseerd verband komen honderden vrijwilligers daar elk jaar de oevers opschonen. Nu zijn de zijbeken van de Maas aan de beurt. In samenspraak met het Waterschap, gemeentes en grondeigenaren. En met de inzet van liefhebbers van werken in de natuur, verenigingen en groepjes.
De opruimers van 25 maart kenden elkaar tevoren niet; mensen van de Hengelsportverenigingen, mensen van het Waterschap, mensen van de gemeente en andere inwoners van Valkenburg. Maar de gezamenlijke inzet, en de vlaai, zorgden voor saamhorigheid. En een schone Geul !

Misschien wil je volgend jaar wel meedoen en ook een stukje Geul schoonmaken ?

zie ook http://www.hsvdegeulforel.nl/nieuws/