Nieuws

Gemeenschaps-actieve generatie in Schin op Geul

Vandaag was ik bij de Heerlijkheid in Schin op Geul. Tijdens de donderdagmiddag is daar B&B 'bieb en breien' in het gemeenschapshuis.
Ik sprak er Marga, en na anderhalf uur waren we nog niet klaar over alle sinds zo 'n anderhalf jaar bestaande, nieuwe en gewenste activiteiten in haar dorp, een kern binnen de gemeente Valkenburg van ruim 1500 zielen.
Inwoners organiseren en verzorgen er veel voor en met elkaar onder de paraplu van de Heerlijkheid. Je kunt er binnenkort meer van lezen via deze site. Een enthousiaste inwoner zorgt misschien zelfs dat er weer een dorpswinkel komt.

Het actuele aanbod voor inwoners van SOG: www.heerlijkheidschinopgeul.nl

vervolg Stop Tihange in Maastricht

Wise organiseert bijeenkomst Stop Tihange
Woensdagavond 12 juli 20.00-22-00 uur gezamenlijke Terugblik op en vooruitkijk
vanaf de Mensenketting op 25 juni

lokatie: Stayokay Maastricht, Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht
Graag aanmelden als u dat nog niet gedaan heeft: vera@wisenederland.nl
vanaf 19.30 inloop, koffie/thee

het was een belevenis

om er tussen te staan. En nou en of, op 25 juni om 14.00 uur slingerde een internationale mensenketting tussen Aken en Tihange.

De voorbereidingen van deze dag hebben meer Limburgers bewust gemaakt van de risico's die de Belgische regering neemt.
Twee van de drie centrales in Tihange worden vaak stilgelegd en na reparatie weer herstart. De Nederlandse regering wil ze dicht. In de Euregio Rijn-Maas willen veel (deel)gemeentes ze dicht.
Actie in Duitsland richt zich nu op stopzetten van de Duitse levering van de splijtstofstaven aan België. En hoe verder ?
12 juli is in Maastricht een bijeenkomst hierover.
Als je je aanmeldde voor 25 juni krijg je hiervan bericht. Stond je erbij zonder aanmelding en wil je meer weten: HanPGP@hetnet.nl

Wel eens geklust in het veld, in de beek, ....

... aan de hagen of dat altijd al willen doen ?
Dan ben je van harte welkom bij Buitenkracht Limburg.

Natuurmonumenten, het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en IKL hebben de handen ineen geslagen. Allevier de organisaties willen bewustzijn stimuleren voor de Limburgse natuurlijke omgeving. Allevier werken met enthousiaste vrijwilligers, die klussen doen in het landschap. Samen hebben ze nu een een site, waarmee (...)

Lees verder

menselijke ketting

25 juni slingert een ketting van duizenden mensen door het heuvelland, van Aken tot Tihange.
16 mei is hierover een informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis de Stip, Meerssen.

De Valkenburgse PGP-fractie zet zich in voor publiciteit over de actie. En ze brengt 29 mei een motie in de raad om ook vanuit de gemeente Valkenburg publiciteit te verzorgen. Lees meer informatie op de site van PGP Valkenburg
De Valkenburgse raad sprak zich in februari 2016 al uit voor sluiting van een gevaarlijke kerncentrale en meer bekendheid over dit risico van vlak over de grens. Ook de Tweede Kamer wenst in meerderheid sluiting van deze en nog een Belgische centrale.

Kom je naar de voorlichtingsavond ? Deze is dinsdag 16 mei om 19.30 uur in de Stip.
Doe je mee aan de mensenketting op zondag 25 juni om 14.00 uur ? Tot ziens, dan :-)

Vrije school Heuvelland in Schin op Geul ?

De aanwezigheid van een lagere school is niet iets dat de gemeenteraad bepaalt. Een schoolbestuur beslist over de school, de gemeente beslist over het gebouw. Op een drukbezochte commissievergadering in 2016 bleek het verdwijnen van de school in Schin op Geul wel veel raadsleden te raken.

Ouders namen het initiatief om verder te zoeken naar een manier om een lagere school voor het dorp te behouden. Met name de Valkenburgse VVD steunde hen daarbij. De oplossing lijkt nabij in samenwerking met de Bernard Lievengoedschool in Maastricht. Stichting Pallas kan een dependance in Schin op Geul beginnen: de Vrije School Heuvelland. Maar dat lukt niet dit jaar.
Wat doet de gemeente Valkenburg met het gebouw dat dadelijk vrijkomt ? Neemt ze het op in haar Schoolplan om de lagere school in Schin op Geul een kans te geven ? Dat weten we na de raadsvergadering van 29 mei 2017.

Pagina's