Hanneke van Buitenen, PGP

raadslid

ik heb de ervaring dat je samen veel bereiken kan

Wat neem je mee de raad in ?

Ik ervaar politiek als een te aparte wereld. Sommige mensen hebben een ingang, velen niet. Terwijl de besluitvorming ons wel allemaal raakt.
Ik vind dat de gemeenteraad tot taak heeft om duidelijk te zijn over de onderwerpen van besluitvorming. En ook om inwoners en ondernemers hierbij te betrekken.
Ik zou graag zien, dat in onze Valkenburgse politiek meer aandacht komt voor de grote lijnen.
Waar gaan we naar toe als Valkenburg - op het gebied van wonen, werken en omgeving ? En ik meen, dat veel mensen zich hierbij betrokken kunnen voelen.

 

Wat voor ervaring heb je in een vrijwillig georganiseerd verband ?

Toen ik 20 was en in Leiden woonde, nam ik met enkele anderen het initiatief om een boekhandel over te nemen en open te houden met vrijwilligers. Dat is zeker 10 jaar gelukt. Ik heb vaak klussen gedaan en/of overleg gevoerd met min of meer gelijkgerichte vrijwilligers.
En ik heb de ervaring dat je samen veel bereiken kan. Samenwerking in groepen, waarvan de deelnemers gaandeweg wisselen, is anders dan met vrienden of familie. Het vraagt om bewuste afstemming en om openstaan voor nieuwe mensen. En als dat resultaat oplevert, en plezier, dan ben ik trots.    

Wat voor werk doe je naast de politiek ?

De laatste tien jaar werk ik in de zorg. Ik begeleid psychisch kwetsbare mensen die zelfstandig wonen. Sinds 2017 doe ik dat in de Westelijke mijnstreek. Ik studeerde af als maatschappelijk werker en werk in een klein team binnen een grote organisatie. Ik doe het werk alleen, maar niet zonder uitwisseling met collega's en samenwerking met anderen.
Ik merk veel van de veranderde organisatie in zorg en welzijn. Ik vind daarvan goed als geplande laagdrempelige buurtactiviteiten terugkomen. Op zo'n manier dat mensen die ik vanuit mijn werk ken, zich daar ook thuis kunnen voelen. Ik zet me daar graag voor in.